RECHT MOET VOOR IEDERE PARTICULIER HAALBAAR ZIJN !

DUIDELIJK, GOED EN VOORAL BETAALBAAR
Vraag een offerte aan

Persoonlijke juridische bijstand voor Particulieren

​Dat het leven niet altijd eerlijk is weet iedereen.

Vaak worden we op onverwachte momenten geconfronteerd met nare kwesties zoals een verkeerde behandeling, onterechte rekeningen of boetes, ontslag of vervelende huurkwesties. Een vriendelijk gesprek heeft geen zin of geen resultaat opgeleverd en u zit inmiddels met de handen in het haar.

De juristen van RPS Legal kunnen u helpen om tot een zo eerlijk en nuttig mogelijke oplossing te komen.

Hierbij wordt eerst gekeken naar manieren waarop wij u kunnen helpen om het probleem via
correspondentie op te lossen. Dit uit het oogpunt van beheersbaarheid en kostenreductie.

Mocht deze methode niet het gewenste resultaat opleveren dan kunnen we namens u een gerechtelijke procedure opstarten.

mr Rolf Peter Rothuizen LL.M.

Expert in Business Law, Company Law and Tax Optimisation

E-mail:  r.rothuizen@rpslegal.nl
Tel: +31 20 697 4000
Mob: +31 6 50 87 48 38

U verdient gewoon het beste juridische advies
en persoonlijke ondersteuning

Wat kunnen wij op juridisch gebied voor u betekenen:

 • het opstellen van een brief die u zelf kunt versturen;
 • het opstellen van een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking*;
 • een oplossing wanneer u een wanprestatie is geleverd;
 • het instellen van een vordering tot maximaal €25.000,-;
 • binnen het consumentenrecht tot maximaal €40.000,-;
 • onterechte boetes;
 • het instellen van bezwaar tegen besluiten van de overheid;
 • het instellen van beroep tegen beslissingen op bezwaar door de overheid;
 • het instellen van hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep;
 • het indienen van een klacht;
 • huurkwesties;
 • de coördinatie tussen u en een advocaat.*Elke huiseigenaar ontvangt jaarlijks een WOZ-beschikking. Het is raadzaam om deze beschikking niet zomaar te accepteren. De waarde van uw eigen huis gaat namelijk een steeds grotere rol spelen in het belastingstelsel. De waarde werkt al door in vier belastingen: de gemeentelijke OZB, het eigen woningforfait voor de inkomstenbelasting, de waterschapsbelasting en vermogensrendementsheffing bij het tweede huis. Tevens bepaalt de WOZ de woningwaarde bij een erfenis.

Werknemers-Arbeidsrechten

Juridische bijstand met betrekking tot werk en ontslag:

 • het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst;
 • regulier ontslag;
 • ontslag op staande voet;
 • het voorkomen of oplossen van een arbeidsconflict;
 • begeleiding i.v.m. arbeidsongeschiktheid en/of een deskundigenoordeel bij het UWV;
 • het bepalen van een ontslagvergoeding; het maken van bezwaar tegen een beslissing tot afwijzing van de aanvraag van een WW-uitkering;
 • het maken van bezwaar tegen het opleggen van een straf of boete door een uitkerende instantie;
 • het helpen met het opzetten van een onderneming vanuit een situatie van werkloosheid.

DownloadBrochures

Download brochures

You have Successfully Subscribed!

Share This