Loopt u vast in juridische kwesties met de Overheid?

We bieden praktische oplossingen in het juridische doolhof bij de Overheid
Vraag een offerte aan

Diensten met betrekking tot de centrale overheid

Gemeenten, provincies, uitvoeringsinstellingen zoals UWV, SVB, LBIO, etc.

Juridisch en adviserend kunnen wij u behulpzaam zijn in de volgende kwesties:

 • Bezwaar maken tegen een besluit van de overheid;
 • Het namens u optreden tijdens een hoorzitting;
 • Indienen van een voorlopige voorziening (soort kortgeding) bij de Bestuursrechter;
 • Instellen van beroep en hoger beroep bij de Bestuursrechter;
 • Het vertegenwoordigen van u tijdens een zitting bij de Bestuursrechter;
 • Indienen van een verzoek om herziening indien er sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden;
 • Bezwaar maken tegen een ten onrechte opgelegde boete;
 • Bezwaar maken tegen de vaststelling van de WOZ waarde van uw huis;
 • Problemen met het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO);
 • Het indienen van een klacht bij een overheidsorgaan zoals de politie;
 • Het indienen van een klacht bij de Nationale ombudsman of Gemeentelijke ombudsman;
 • Indienen van een claim ingevolge Wet dwangsom bij de desbetreffende overheidsorgaan indien niet tijdig een besluit is genomen.

 

mr Rolf Peter Rothuizen LL.M.

Expert in Business Law, Company Law and Tax Optimisation

E-mail:  r.rothuizen@rpslegal.nl
Tel: +31 20 697 4000
Mob: +31 6 50 87 48 38

DownloadBrochures

Download brochures

You have Successfully Subscribed!

Share This